"The notes you don't play are as important as the ones you do" – Miles Davis

Interviu

Daniel Citirigă, unul dintre istori­cii tinerei generaţii, este asistent uni­versitar la Facultatea de Istorie şi Şti­inţe Politice din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa. În prezent este doctorand la Institutul de Istorie „N. Iorga”. La universitate este titular al seminariilor de „Istoria Europei în secolul XX”, „Politica externă a Ro­mâniei în secolul XX” şi „Istoria rela­ţiilor internaţionale”. Daniel Citirigă vorbeşte despre stânga şi dreapta din politica românească, despre estom­parea principiilor doctrinare, pre­cum şi despre falsele reforme.

Vorbeam în urmă cu aproximativ doi ani despre reforma partidelor politice din România. Dia­logul nostru avea loc în preajma ale­gerilor interne din PSD şi vă întrebam atunci dacă reforma anunţată de soci­al-democraţi are vreo şansă de concre­tizare, dacă vom fi martorii unei schim­bări profunde sau dacă reforma va fi, de fapt, un simulacru. Cum stau lucrurile în momentul de faţă?

Atunci vorbeam despre reforma PSD-ului şi spuneam că electoratul PSD nu este electoratul care să-şi dorească reforme. Din acest punct de vedere nu cred că schimba­rea lui Mircea Geoană cu Victor Pon­ta a fost o mare reformă. Ea a repre­zentat doar înlocuirea candidatului ca­re pierdea alegerile prezidenţiale cu un Victor Ponta care făcuse parte din sta­ff-ul de campanie al lui Geoană. Victor Ponta şi nume grele ale PSD avuseseră o revelaţie şi ne transmiteau că româ­nii au ales bine când au ales Traian Bă­sescu. Mai mult, cred că ceea ce se în­tâmplă în ultima vreme cu Mircea Geoa­nă, care nu mai este bun nici măcar în calitate de membru de partid, este oare­cum jignitor pentru cetăţenii care l-au votat. A spune că un fost lider al PSD-ului, care a luat cinci milioane de voturi, este slab sau indezirabil pare oarecum acuzator faţă de românii care l-au vo­tat. De aceea, cred că intervine întreba­rea: care este adevăratul Mircea Geoa­nă, cel din 2009 sau Mircea Geoană de astăzi? Victor Ponta din 2009 sau Vic­tor Ponta de astăzi? Greu de răspuns. Decizia pare şi mai ciudată dacă ţinem cont de acuzaţiile ce i se aduc lui Mircea Geoană. Până la urmă, asupra sa nu pla­nează un mare scandal de corupţie, aşa cum planează, spre exemplu, asupra lui Adrian Năstase. Mircea Geoană se fa­ce, poate, vinovat pentru faptul că este mai vizibil decât Victor Ponta. Această dispută, care îl pune în opoziţie pe Pon­ta chiar şi cu Iliescu şi cu Năstase, îmi aminteşte de versurile unui cântec al lui Tudor Gheorghe, „Maturizare”: „Au fă­cut copiii noştri dinţi/ Muşcă din bunici şi din părinţi”.

 Există, aşa cum aţi spus, în PSD, oameni asupra cărora planează scandaluri de corupţie: Adrian Năsta­se, Cătălin Voicu… Şi, totuşi, în cazul acestora nu s-a discutat despre exclu­derea din partid.

Gestul de excludere a lui Mir­cea Geoană din PSD a fost foarte bine caracterizat de preşedintele României, care a declarat că o prostie mai mare decât cea a lui Victor Ponta n-a văzut în politica românească, anume să cedezi singura funcţie politică prin care mai puteai bloca deciziile legislative: pre­şedinţia Senatului. Iar modul în care se face e caracterizat foarte bine de însuşi Victor Ponta: circotecă.

„UN FENOMEN CARE TINDE SĂ SE EXTINDĂ: BARONIZAREA”

Revenind la întrebarea iniţială: cât de reformat este, în prezent, PSD-ul?

Mircea Geoană n-a reuşit să reformeze partidul, deşi a avut această posibilitate, fiindcă a constatat, şi el, că forţa PSD-ului este a baronilor locali. Şi asta a făcut ca partidul să nu se poată re­forma. Inclusiv Geoană a intrat în acest joc, pentru a-şi menţine poziţia. Până la urmă cred, însă, că această atitudine i-a servit, luând în calcul rezultatul alege­rilor. Importanţa baronilor PSD a fost şi vizibilă, şi benefică pentru Geoană. Dacă cineva va încerca o reformare pro­fundă a partidului, unul dintre exame­nele dificil de trecut va fi, cu siguranţă, cel al baronilor locali. E preţul pe care fiecare lider al PSD trebuie să-l plăteas­că, pentru a se securiza politic. Din pă­cate, acest fenomen al baronizării tin­de să se extindă, chiar dacă partidul es­te în opoziţie. Uitaţi-vă, spre exemplu, la suspiciunile ce planează asupra câtor­va consilii judeţene în problema fondu­rilor europene!

Bun, dar timpul lui Geoană în PSD a trecut. Se fac, peste câteva luni, doi ani de când Victor Ponta a fost ales preşedinte. A reformat el partidul? Are vreo şansă să facă asta?

Din punctul meu de vedere orice încercare de reformare a partidu­lui atâta timp cât Ion Iliescu nu e doar preşedinte de onoare, ci vocea întâi, es­te sortită eşecului. Pe de altă parte, re­vin la ideea de acum doi ani şi spun că electoratul fidel al PSD încă mai cre­de foarte mult în disciplină şi mai pu­ţin în diversitatea opiniilor, ceea ce nu impune deloc nevoia unei reforme. Da­că Ponta îşi propune o schimbare, cred că aceasta este în direcţia imaginii sale, de lider independent, eliberat de men­torii săi mai experimentaţi. Or, asta pa­re o misiune imposibilă.

 Cum vedeţi, în lumina aşa numitelor reforme ale partidelor din România, alianţa USL?

La început am crezut că este o alianţă de tip struţo-cămilă. Nu mi-am ascuns niciodată simpatiile pen­tru liberalism şi pentru dreapta. Acum, însă, îmi dau seama că nu e o alianţă de tip struţo-cămilă. Este o combinaţie în­tre stânga socialistă, un socialism-ca­viar mioritic, cu descendenţă în comu­nism, şi partea stângă a PNL-ului, ambe­le având drept element coagulant defini­toriu ura faţă de Traian Băsescu. Fiindcă îmi e aproape imposibil să înţeleg cum anume ideea statului minimal, a drep­tei, se potriveşte cu ideea statului social şi, de fapt, a statului maximal, pentru că PSD-ul asta propune: un stat maximal.

Revenind, este, cred, o coagulare a stângii. Sigur, în actualul PNL există şi oameni politici de dreapta. Nu mi-l pot închipui pe Călin Popescu Tăriceanu ca fiind un om de stânga. Clar este, însă, că în cazul acestei alianţe, ideile doctrinare au fost secundare în comparaţie cu ad­versitatea faţă de şeful statului. Desigur, nu trebuie excluse şi alte criterii care au stat la baza acestei alianţe.

„UMBRA BRĂTIENILOR NU MAI STĂ DEASUPRA SCAUNULUI LUI CRIN ANTONESCU”

 Cum ar fi mizele pur electorale?

Da, evident! În România, dreapta este asociată cu măsurile de austeritate, dar şi cu debirocratizarea statului, pe când stânga este asociată cu propaganda anti Băsescu. Dreapta şi stânga se raportează foarte mult la ad­versari. La această oră, în jurul preşe­dintelui se joacă această carte, din mo­ment ce el s-a plasat la dreapta politi­cii româneşti, promovând debirocrati­zarea, măsuri de austeritate şi vorbind despre statul minimal. Toate acestea au arătat o orientare spre dreapta, în con­trapartidă cu adversarii politici fixaţi în fruntea protestelor sindicale.

Referindu-mă la PNL, cred că aso­cierea sa cu oameni politici cu verdict de „poliţie politică”, adică de turnători la Securitate, este foarte dăunătoare. În acest sens, cred că umbra Brătienilor a încetat să mai stea deasupra scaunului lui Crin Antonescu. Nu cred că mul­tă lume se mai raportează la discursul anti comunist. La nivel simbolic, însă, sunt convins că acesta contează foarte mult. Spre exemplu, Neagu Djuvara, un simbol al liberalismului, a cărui fami­lie face politică liberală de peste 150 de ani, a afirmat că a avut o mare problemă atunci când l-a văzut pe Antonescu ală­turi de Geoană (n.r. – în campania pen­tru prezidenţialele din 2009). Dar acum, că-l vede alături de Dan Voiculescu şi Ion Iliescu? Să nu mai vorbim de Vic­tor Ponta care poartă ocazional şapca lui Mao Zedong…

„LIBERALII S-AU MUTAT LA STÂNGA POLITICII”

Djuvara spune că un liberal nu uită că Iliescu a chemat minerii în Piaţa Uni­versităţii, să-i bată pe liberali şi pe ţă­rănişti. De aceea consider că, la acest nivel, liberalii s-au mutat la stânga po­liticii. Să nu uităm că PNL-ul s-a aliat, înainte de a forma acest USL, cu Parti­dul Conservator. Asta arată, de fapt, că nu mai există niciun principiu de me­morie istorică.

 Se vorbeşte, în ultimul an, des­pre conturarea unor noi mişcări pe sce­na politică din România. Se vorbeşte despre o nouă ordine instituţională, despre nevoia de a redefini mecanis­mele politice şi sociale din România. Ce şanse au „Albă ca Zăpada” şi „No­ua Republică”, anunţate de Sebastian Lazăroiu şi Mihail Neamţu? Este nevo­ie de astfel de mişcări?

Sunt convins că Sebastian Lă­zăroiu are dreptate când spune că în Ro­mânia lui 2012 o mare parte din elec­torat nu se va simţi reprezentată. Exis­tă, cu siguranţă, o nemulţumire şi o ne­încredere faţă de actuala clasă politică, indiferent de partid. Acest lucru, însă, nu cred că ajunge pentru a reuşi crea­rea acelei formaţiuni care să-i convin­gă pe nemulţumiţi, mai ales într-o peri­oadă atât de scurtă. Cu alte cuvinte, di­agnosticul, în acest caz, nu duce nea­părat la un tratament potrivit. Sebasti­an Lăzăroiu ne-a arătat o problemă, nu cred că are neapărat şi soluţia, cum mi-e greu să cred că şi demersul elitist al domnului Neamţu are şanse de izbân­dă. Acest al doilea caz, însă, cred că ar putea deveni o excelentă platformă civică, care să transmită şi un puternic mesaj politic.

 

 

Comments on: "Copiii care „muşcă“ din părinţi sau despre stânga şi dreapta politicii româneşti" (13)

 1. Se poate concluziona , ca tot ce vedem,, citim zilnic referitor la politica ,este toxic , nu poate devenii credibil si mai ales util tarii si alegatorilor . Care este solutia ? Candva , societatea civila a prezentat public destul de multe despre politicieni , lucru util , chiar daca nu avem un” parlament curat”. .Pacatul cel mare este acela ca politica o fac oamenii cu bani , care au obisnuit alegatorii (de fapt, niste noncetateni) cu mita electorala .Din pacate aproape toti politicienii mituiesc din banul public si asta se vede si in buzunarele celor ce gandesc( dar nici acestia nu fac nimic). In Romania , imediat dupa ce o gasca a castigat alegerile , incepe “sforariile ” pentru a le recastiga . Este singura preocupare a asa zisilor politicieni . de fapt niste lipitori la bugetul tari. nu credeti ca a venit momentul (desii este f.f. tarziu ) sa spunem totul despre cei ce au facut sau fac politica sau administratie , in interesul cel putin al copiilor si nepotilor nostrii ?

  • Nu stiu daca tot ce e in politica este toxic. De fapt nu cred ca e chiar asa, cat cred ca s-au intamplat multe lucruri toxice de care va fi foarte greu sa scapam. Unul dintre ele tine intr-adevar de coruptie la nivel inalt. Insa nici nu as fi asa de pesimist sa spun ca nu se misca nimic. Un verdict in cazul Nastase, rau sau bun, nu discut, ca si altele, arata ca se deschide o usa care a fost biine sigilata pana de curand. Cazurile Apostu sau Petcu de la sindicate cred ca sunt cele mai relevante. Cred ca cel mai important lucru pentru tinerii din Romania este sa se raporteze la adevar, aici sunt total de acord cu dumneavoastra, insa sa nu cream senzatia ca trebuie sa respinga politica pentru ca este murdara. Asa este peste tot, insa gradul de murdarie ne diferentiaza, cat si raportarea la valorile reale. Daca tinerii din politica romaneasca preiau “obiceiurile” tatucilor lor…noi trebuie sa o spunem. Alegerea ramane la latitudinea cetatenilor, iar dreptatea la latitudinea justitiei.

 2. F. corect , dar trebuie sa fie o tara cu cetateni , nu o turma ademenita cu o votca , o sacosa , o galeata …. Puteti sa-mi spineti , unde (in ce partid) pot face tinerii politica in interes national . Nu o sa puteti nega ca pote PSD-ul (fdsn, psdr ) , a facut tot atata rau si a furat poate mai mult decat PDL-ul ,nici in PNL nu sunt sfinti , UDMR-ul isi urmareste doar interesele , UNPR-ul , este un partid de santajabili si tradatori . Ce alegere ati face ? Daca tinerii nu ar urmarii si ei interese meschine , ar putea sa se inscrie intr-un partid mai curat (personal recomand PNTCD-ul) , ar devenii majoritari , ar provoca alegeri, ocazie cu care ar inlatura pe cei fara credibilitate si ar lichida actuala clasa politica .Altfel , vom vata cnd USL , cand PDL sau cum se vor numii , adia hotii cu hotii . ce cred ca rezolva castigarea alegerilor de catre USL ? Se poate ca Ponta sa devina prim ministru ( dar nu fara mare scandal , incercare de/sau suspensarea presedintelui ) si Crin Antonescu sa spere sa ajunga presedinte , ca nu sunt convins ca daca ajunge Ponta prim ministru , PSD-ul nu va dorii si presedentia .Ce parere aveti ?

  • Sunt de acord ca la aceasta ora este aproape un lucru imoral sa te asociezi unui partid. Insa atata timp cat exista partide cu oameni corecti care au un cuvant de spus, gen Monica Macovei, cred ca exista o speranta. In rest, multi dintre tinerii care intra in politica sunt mai rau decat predecesorii lor. Vezi cazurile Codrut Seres trimis in judecata pentru tradarea intereselor nationale, Ritzi, Pasat si lista poate continua. Sa nu mai vorbim ca a fi doar curat nu ajunge. Tin minte niste ministri tineri, de altfel, precum Adomnitei, de care nu trebuie sa se mai spuna altceva. In concluzie, cred ca ar trebui promovati tineri cinstiti, dar si capabili. CAt despre PNTCD am tot respectul , insa cred ca primii care ar trebui sa faca ceva, acolo, sunt actualii membri. Pana ei nu unesc factiunile, nu va fi atragator. In concluzie, din punctul meu de vedere, vom vota ceea ce preferam. Nu imi doresc hotii cu hotii, dar sa nu cautam sfintii in politica. Politica nu este o manastire de maici. Trebuie ca elementele de coruptie sa nu fie regula si atunci vom avea o viata politica normala. Nu am spus-o eu a spus-o Raymond Aron: noi nu alegem intre bine si rau, noi alegem intre preferabil si detestabil. Cine prefera o vizita nocturna in Rusia pentru una oficiala la Casa Alba vota Geoana. Cine prefera un viitor presedinte care este cel mai mare absent din Parlament vota Crin Antonescu….si tot asa. Sunt convins ca pentru Victor Ponta nu exista un viitor asa de stralucit cum crede el. Am spus-o si in text un tanar care il are model pe Mao si e mandru ca il are mentor pe Ion Iliescu, din punctul meu de vedere, e tanar doar in exterior. In rest….

   • Nu cred ca in prezent putem avea “preferinte” ,in ce priveste intentia de vot . Pentru mine , Monica Macovei , nu poate fi un ezemplu , atata timp cat “convietuieste”, cu o gasca de mafioti .Ma abtin sa fac referiri la presedinti , doar din motive ca nu pot fi dati ca exemplu . Pot spune (mai sus l-am bagat in aceiasi oala) totusi ca Antonescu este unul ce pare cinstit , educat , cu discurs. Treaba cu vizitele la rusi sau americani , nu-mi spune mare lucru. Aiurelile ,ca unii sau altii ne aleg conducatorii ,nu pot fi crezute nici de copii de gradinita . NOI ALEGEM. . Aveti totala dreptate vis a vis de luptele din PNT ; dar de ce atata lupta , de ce termene de judecata atat de lungi ?

 3. Alexandru B.C. said:

  Intradevar, pe scena politica partidele nu se reprezinta ca forte ale binelui ori ale raului, pentru care noi ar trebui sa ne dam votul de incredere, dar in aceasta perioada, zguduitor de instabila, din pricina neincrederii in reprezentantii politici tot mai pregnanta in constiinta cetateanului se creaza un gen de percepere si analiza la fiecare pas facut de catre politicieni tot mai atenta, uneori ajungandu.se la a simplifica imaginea fiecaruia dintre acestia in: marsav, hot, corupt…acestea in functie de istoricul fiecaruia, exigentele fiind tot mai mari pentru o selectie careia i se cuvine incredere…aceasta pe de’o parte , dar se observa o pasivitate in randul cetatenilor in exercitarea drepturilor politice si nu numai pe de alta parte…
  Cum ati spus si dumneavoastra, este nevoie de o scoala a politicului bazata pe principii sanatoase,ale unei democratii ce trebuie inteleasa asa cum si pentru ce a fost creata, clar definite ca sa poata functiona un sistem social omogenizat.Imi pare atat de rau sa o spun, dar Romania cred ca e in carantina, VIRUSUL acesta, care e la noi, coruptia, inca ne tine la distanta de unele state ale U.E.

 4. Ar fi foarte interesant si cred foarte util constantenilor, sa analizati activitatea fiecarui politician al Constantei : parlamentari , prefecti , primari eventual consilieri ,ce averi au facut ,ce au facut pentru Constanta si judet , cum au tradat partidele ,respectiv alegatorii , trecand la alte partide (bineinteles pentru binele celo ce i-au ales ……

 5. Foarte interesanta propunerea ! Cred ca nu se va realiza.

 6. Craciun fericit !

 7. Craciun fericit si d-voastra, domnule doctor! 🙂

 8. Craciun Fericit tuturor! Interesanta propunerea Gabrielei…

 9. Alexandru B.C. said:

  Sarbatori fericite!

 10. Iluzia unei revoluţii din Dilema veche – am căutat contribuţia asta n-am găsit-o folosesc un substitut.
  Ada Codău eşti o fată tânără şi te invidiez pentru asta!
  De gândit însă parcă ai fi de vârsta mea, din adolescenţa mea comunistă cu tocilarele cu codiţe, bentiţe albe şi uniformea bleu petrol care repetau prosteşte formulele folosite de activişitii futece, iartă-mi expresia!
  Tot articolul tău îmi produce rău, mă bucur că sunt alte tinere şi tineri de vârsta ta care reuşesc să gândească cu capul lor nu cu stipendii din bani negri furaţi de pencinginile portocalii.
  Lumea o duce rău, cotidienele pe hârtie o duc rău, sunt pe cale de dispariţie primesc bani furaţi să mintă şi să calomnieze şi deformează cu neruşinare realitatea şi tu spui că sunt decente?
  Dar cel mai tare m-a enervat faza cu securiştii! Ce ştii tu despre ei? Ai trăit tu sentimentul că te caci pe tine de frică atunci când securistul atotputernic te lua la întrebări? Când îţi dădea indicaţii cu cine să te fuţi, folosesc cuvântul exact, că aia cu care eşti e curvă, că te-ai înscris la Biblioteca Americană, când te punea să dai declaraţii despre cei mai buni prieteni că ascultă Europa Liberă, vor să fugă, spun bancuri politice.
  Ştii ce înseamnă curajul să-i înfrunţi, sunt cazuri triste de oameni liberi când au scăpat de coşmarul ăsta refuzând net colaborarea, care însă în mizeriile lor de dosare apar ca turnători, pentru că au avut odată curaj.
  Să nu mai îndrăzneşti să foloseşti această expresie până nu afli mai bine şi să te documentezi ce au fost securiştii aştia inclusiv cei diseminaţi în dreapta falsă numită PDL!
  Să-ţi crape obrazul de ruşine că ai avut lipsa de decenţă să scrii astfel de lucruri!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: